درباره فروشگاه

تولیدی ایفاناز از سال 1394 تولید خود را در زمینه تولید عرقگیر دست باف خودرو شروع نمود و در سال 1396 در زمینه تولید کنسول وسط mvm x22 و mvm315 فعالیت خود را ادامه داده و در حال حاضر با افزایش تولید و تنوع رنگ در خصوص عرقگیرها و کنسول ها توانسته ایم رضایت مشتریان را جلب نماییم . به حول قوه الهی با راه انداختن فروشگاه اینترنتی و افزودن اقلام مورد نیاز تزئینی خودرو در سایت فروشگاه بیش از پیش توانسته ایم رضایت مشتریان عزیز را چلب نماییم